سعید داخ     
تاریخ و محل تولد: تهران – 1349
تخصص: بازیگر و طراح حرکات موزون
تحصیلات:
اجراها: نمایش
کارگردان:
"جشن بزرگ" (مجتبی مهدی) تهران، تالار هنر؛ 1380
"کرانه دل" (هوشنگ هیهاوند) تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1381
"فرزند بهار" (هوشنگ هیهاوند) تهران، تالار شهید آوینی؛ 1381
بازی:
"قصه‌های مبارک" (مجتبی مهدی) تهران، تالار هنر؛ 1369
"کامو" (محسن هوشیار) تهران، تئاتر شهر، سالن قشقایی؛ 1369
"سپیده سیاه" (هوشنگ هدایتی) تهران، تالار محراب؛ 1370
"تیره تر از سیاه" (هوشنگ هدایتی) تهران، تالار محراب؛ 1371
"جای خالی آفتاب" (حسین فرخی، محسن حاج یوسفی) تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ 1372
"همسرایی مختار" (دکتر محمود عزیزی) تهران، تالار وحدت؛ 1372
"شازده کوچولو" (داود رستمی وند) تهران، تئاتر شهر، سالن شماره 2؛ 1372
"دندان گراز" (صادق هاتفی) تهران، تالار سنگلج؛ 1372
"قلعه زمان" (مجید جعفری) تهران، تئاتر شهر،‌ سالن چهارسو؛ 1373
"در سوگ حقیقت" (آرزو اسلامی) تهران، تالار مولوی؛ 1373
"تراژدی اسفندیار" (حسین فرخی) تاجیکستان، کنگره هزاره فردوسی؛ 1373
"کبودان و اسفندیار" (حمیدرضا افشار) تهران، تالار مولوی؛ 1373
"بهرام چوبینه" (دکتر قطب الدین صادقی) تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ 1373
"هفت خان رستم" (دکتر قطب الدین صادقی) تهران، مجموعه فرهنگی سعدآباد؛ 1374
"زمان سکوت برای زندگان" (سیروس کهوری نژاد) تهران، تئاتر شهر، سالن چهارسو؛ 1374
"تولد تا تولد" (نادر رجب پور) تهران، تالار وحدت؛ 1375
"سرشت سوگناک زندگی" (دکتر محمود عزیزی) تهران، تالار وحدت؛ 1376
"شبانه" (عباس غفاری) تهران، تالار مولوی؛ 1376
"روزگار نازنین طلعت مهربانی" (سیروس کهوری نژاد) تهران، تئاتر شهر، سالن چهارسو – آلمان – مولهایم – جشنواره جاده ابریشم؛ 1377
"فرود سیاوشان" (مریم معترف) تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1378
"طوفان روح" (حسین پارسایی)  تهران، تالار وحدت؛ 1378
"حضرت زینب"  (دکتر محمود عزیزی) تهران، تالار وحدت؛ 1378
"بهار سرخ" (هوشنگ هیهاوند) تهران، تالار وحدت؛ 1379
"هذیان" (حسین پارسایی) تهران، تئاتر شهر، تالار سایه – آلمان، مولمایم، جشنواره جاده ابریشم؛ 1379
"میرعشق" (هادی مرزبان) تهران، تالار وحدت؛ 1380
"شاهدی برای فردا" (مهری حسینی، مرضیه طلایی) تهران، سالن شماره 2؛ 1380
"سیمرغ" (هادی مرزبان) تهران، تالار وحدت؛ 1380
"فرزند بهار" (هوشنگ هیهاوند، سعید داخ) تهران، تالار شهید آوینی؛ 1381
"آژاکس" (آرش دادگر) تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1382
"هفت اقلیم" (نادر رجب پور) تهران، تالار وحدت؛ 1382
"عروسک فرانسوی" (ندا هنگامی) تهران، تئاتر شهر، سالن شماره 2؛ 1383
"راز سرزمین من" (نادر رجب پور) تهران، تئاتر شهر، سالن اصلی؛ 1383
"داستانهای کارور" (آرش دادگر) تهران، تئاتر شهر، تالار نو؛ 1383
"دوشیزه مرگ" (محمد حیدری) تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1384
"غزل کفر" (حسین مسافر آستانه) تهران، تالار وحدت – فرانسه، پاریس، هفته ایرانی؛ 1385
"رستاخیز عشق" (حسین مسافر آستانه) فرانسه- پاریس – سالن شماره 1 یونسکو- تهران، فرهنگستان هنر- تهران، تالار وحدت؛ 1385 – ترکیه، ترابوزان؛ 1386
"لیلی و مجنون" (پری صابری) امارات – دبی و ابوظبی
"این فصل را با من بخوان" (حسین پارسایی) تهران، تالار وحدت؛ 1386 – 1387
"در قاب ماه" (حسین مسافر آستانه) تهران، سالن شهید افراسیابی؛ 1386 – تالار وحدت؛ 1387
"زال و رودابه" (نادررجب پور) تهران، تماشاخانه ایرانشهر؛ 1388
دستیار کارگردان:
"طوفان روح" (حسین پارسایی) تهران، تالار وحدت؛ 1378
"سرداران" (حسین مسافر آستانه) تهران، تالار وحدت؛ 1378
"ماه و مهر" (هوشنگ هیهاوند) تهران، تالار وحدت؛ 1378
"حضرت زینب" (دکتر محمود عزیزی) تهران، تالار وحدت؛ 1378
"هفت اقلیم" (نادر رجب پور) تهران، تالار وحدت؛ 1382
"راز سرزمین من" (نادر رجب پور) تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1383
"غزل کفو" (حسین مسافر آستانه) تهران، تالار وحدت – فرانسه، پاریس، هفته ایرانی؛ 1384
"رستاخیز عشق" (حسین مسافر آستانه) تهران، تالار وحدت، فرهنگستان هنر- فرانسه، پاریس، سالن شماره 1 یونسکو؛ 1385- ترکیه، ترابوزان؛ 1386
"این فصل را با من بخوان" (حسین پارسایی) تهران، تالار وحدت؛ 1387
"در قاب ماه" (حسین مسافر آستانه) تهران، تالار وحدت؛ 1386 - 1387
"تمام صبحهای زمین" (حسین مسافر آستانه) تهران، تماشاخانه ایرانشهر؛ 1388
"زال و رودابه" (نادر رجب پور) تهران، تماشاخانه ایرانشهر؛ 1388
طراحی حرکات موزون:
"حدیث مکرر" (حمید صالحی) تهران، خانه کوچک نمایش؛ 1373
"کبودان و اسفندیار" (حمیدرضا افشار) تهران، تالار مولوی؛ 1373
"نقطه کور" (کریم جوانشیر) تهران، تالار مولوی؛ 1374
"حماسه اسارت" (حسن جوهرچی) تهران، فرهنگسرای اندیشه؛ 1375
"سلطان مار" (شهره لرستانی) تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1376
"طوفان روح" (حسین پارسایی) تهران، تالار وحدت؛ 1378
"سرداران" (حسین مسافر آستانه) تهران، تالار وحدت؛ 1378
"بهار سرخ" (هوشنگ هیهاوند) تهران، تالار وحدت؛ 1379
"مکبث" (حسین فرخی) تهران، تالار نو؛ 1381
"سراب" (حسین پارسایی) تهران، تئاتر شهر، تالار چهارسو؛ 1383
"رابعه و بکتاش" (حسین سحرخیز) تهران، تالار وحدت؛ 1383
"من از کجا، عشق از کجا" (پری صابری) تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1383
تله تئاتر
بازی:
"گاه خنکی سیده دمان" (حسین فرخی)؛ 1372
"سفر بیست و یکم" (حسین فرخی)؛ 1373
"در انتظار حضور" (مجید بهشتی)؛ 1374
"مجموعه تردید خانه خورشید" (مریم معترف)؛ 1375
"خورشید و خاکستر" (دکتر امیر ندایی)؛ 1385
توضیحات: جوایز:
دریافت ویژه کارگردانی "جشن بزرگ" جشنواره سبز؛ 1380
دریافت بهترین طراحی حرکات موزون "آی آدمها" جشنواره سبز؛ 1380
دریافت تقدیر ویژه کارگردانی "کرانه دل" جشنواره دفاع مقدس؛ 1381
فعالیت‌ها:
(عضو هیئت مدیره انجمن نمایشگران نمایش‌های بی کلام خانه تئاتر)
تدریس در آموزشگاه‌های تارخ – کارنامه و آموزشگاه سینمایی مسعود کیمیایی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید